സാരഥി കുവൈറ്റും ബ്ലഡ്‌ ഡോണേഴ്സ് കേരള കുവൈറ്റ്‌ ചാപ്റ്ററും സംയുക്തമായി റിപ്പബ്ലിക് ദിനാഘോഷങ്ങളോടനുബന്ധിച്ച് രക്തദാന ക്യാമ്പ്‌ സംഘടിപ്പിച്ചു.